Historia

Spółka RUDOLF JELÍNEK nawiązuje do ponad 400-letniej tradycji produkcji destylatów na Morawskiej Wołoszczyźnie (czes. Valašsko). Pierwszy dokument pisemny o istnieniu gorzelni znajduje się w urbarzu majątku vizovickiego z 1585 roku, chociaż odnosi się do późniejszego okresu (połowy XVII wieku). W ówczesnych czasach pędzono gorzałkę z odpadów piwnych, później dodano do nich zboże, z którego produkowano wódkę żytnią.

Później, około połowy XVIII wieku, w asortymencie produkcji pojawiła się tak słynna obecnie śliwowica. Od początku XIX wieku produkcja śliwowicy, dzięki dopłatom państwowym, zyskiwała na znaczeniu. A dzięki odpowiednim warunkom klimatycznym właśnie w regionie Vizovic znakomicie udają się drzewa owocowe, przede wszystkim śliwki.

Przybycie Jelínków i Karla Singera do Vizovic

Kierowanie gorzelnią nawiązywało do tradycji z czasów feudalnych, kiedy właściciel czasem w ogóle bezpośrednio nie prowadził przedsiębiorstwa.

więcej